Disclaimer

Algemeen

ArribaSport V.O.F. (Kamer van Koophandel 61931799), hierna te noemen ArribaSport, verleent u hierbij toegang tot arribasport.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door ArribaSport en derden zijn aangeleverd. ArribaSport behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ArribaSport.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.